Maklumat Jokowi JK

Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lebih membanggakan dalam hidup saya selain berdiri di sini dihadapan saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara adalah orang-orang yang selalu bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga, menyumbangkan pikiran dan gagasan serta semangat untuk mewujudkan jalan kebaikan dan perubahan…